Podvod, uvedení v omyl, § 209 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

13. 3. 2020

Za uvedení v omyl ve smyslu § 209 odst. 1 tr. zákoníku o trestném činu podvodu lze považovat i jednání pachatele, který k tomu, aby se obohatil, vytvořil situaci záměrně vyvolávající u poškozeného pocit důvěry, kterou poté pachatel zneužil např. tím, že neinformoval poškozeného o podstatných okolnostech určité majetkové dispozice, pokud pod vlivem důvěřivosti vyvolané pachatelem a při neznalosti záměru pachatele mu poškozený umožnil nebo sám provedl transakci na úkor vlastního majetku. To platí zejména za situace, jestliže je poškozený vyššího věku či psychicky nebo mentálně oslabený a na rozdíl od pachatele nezkušený v daném oboru nebo z jiného důvodu neschopný domyslet důsledky svého počínání.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 8 Tdo 97/2018, ECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.97.2018.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali odvolání obviněný i státní zástupce, o nichž odvolací soud rozhodl tak, že z podnětu odvolání státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. rozsudek soudu I. stupně zrušil ve výroku o trestu, a znovu o trestu rozhodl. Jinak ponechal napadený rozsudek nezměněn. Odvolání obviněného odvolací soud zamítl podle 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Nejvyšší soud se na základě dovolání obviněného zabýval otázkou uvedení v omyl ve smyslu § 209 odst. 1 tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 2. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 19/2019) .