Úkony trestního řízení, videokonferenční zařízení, § 52a tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 111a tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

16. 7. 2020
O provedení výslechu nebo jiného úkonu prostřednictvím videokonferenčního zařízení podle § 52a tr. ř. rozhoduje příslušný orgán činný v trestním řízení. Může přitom přihlédnout i ke stanovisku osob, jichž se takový úkon týká, ale není jím vázán.

Využití videokonferenčního zařízení je z důvodu zajištění bezpečnosti a hospodárnosti vhodné např. při výslechu osob nacházejících se ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 8 Tdo 38/2020, ECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.38.2020.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou zločiny úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 5 písm. b), c) tr. zákoníku. Za uvedené zločiny byla obviněná odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků, jehož výkon jí byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání pěti roků s dohledem. Podle § 85 odst. 2 a § 48 odst. 4 písm. i) tr. zákoníku bylo obviněné uloženo omezení, aby se ve zkušební době podle svých sil podílela na náhradě škody způsobené trestnou činností. Rovněž bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Rozsudek soudu I. stupně napadli odvoláním obviněná i státní zástupce. Na jejich základě odvolací soud rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil ve výroku, jímž bylo obviněné uloženo omezení, aby se ve zkušební době podle svých sil podílela na náhradě škody způsobené trestnou činností. V ostatních výrocích ponechal odvolací soud napadený rozsudek nezměněn.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou provádění výslechu nebo jiného úkonu prostřednictvím videokonferenčního zařízení podle § 52a tr. ř.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. 6. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 37/2020)