Vyloučení soudce, § 30 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 31 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

7. 5. 2021

Jestliže soud již rozhodl o opravném prostředku obviněného (např. o stížnosti proti usnesení soudu prvního stupně o jeho vzetí do vazby), bylo tímto rozhodnutím řízení ve věci opravného prostředku ukončeno.

Pokud obviněný poté podá námitku podjatosti vůči soudcům, kteří o tomto opravném prostředku rozhodovali, soud o této námitce nerozhoduje postupem podle § 31 tr. ř., ale obviněného jen vyrozumí, že námitku podjatosti podle § 30 tr. ř. nelze vznést proti soudcům (soudci), kteří ve věci již rozhodli.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 5. 2020, sp. zn. 3 To 35/2020, ECLI:CZ:VSPH:2020:3.TO.35.2020.1)

Anotace:
Soud I. stupně usnesením podle § 31 odst. 1 tr. ř. rozhodl z důvodů § 30 odst. 1 tr. ř. tak, že příslušný senát není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci obviněného.

Proti usnesení soudu I. stupně podal obviněný stížnost.

Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda lze námitku podjatosti podle § 30 tr. ř. vznést proti soudcům (soudci), kteří ve věci již rozhodli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 4. 2021)