(Bez anotace) Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku

25. 1. 2019

„Neoprávněným užitím dat“ ve smyslu § 230 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku je i jejich nedovolené zkopírování na jiný nosič informací za účelem pozdějšího využití pro potřeby pachatele nebo jiné osoby.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn.
5 Tdo 1085/2017)

(Právní věta schválená trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018)