(Bez anotace) Obviněný, Zabrání věci, Dovolání, § 32, § 265d odst. 1 písm. c) tr. ř., § 101 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku

26. 2. 2021

Obviněný, Zabrání věci, Dovolání, § 32, § 265d odst. 1 písm. c) tr. ř.

I. Obviněným ve smyslu § 265d odst. 1 písm. c) tr. ř., který je oprávněn podat dovolání, se rozumí i osoba, jíž byla zabrána věc k návrhu státního zástupce podanému poté, co tato osoba byla pravomocně zproštěna obžaloby nebo bylo její trestní stíhání pravomocně zastaveno.

Zabrání věci, § 101 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku

II. Podle § 101 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku nelze uložit ochranné opatření zabrání věci zásadně takové osobě, která nabyla věc, jež by jinak mohla být zabrána, v dobré víře.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2019, sp. zn. 5 Tdo 1069/2019)