(Bez anotace) Odměna advokáta, Advokátní tarif, § 51a odst. 7 tr. ř., § 151 odst. 3, 6 tr. ř., § 12a odst. 1, 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

26. 2. 2021

Odměna advokáta, Advokátní tarif, § 51a odst. 7 tr. ř., § 151 odst. 3, 6 tr. ř., § 12a odst. 1, 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Snížení mimosmluvní odměny advokáta podle § 12a odst. 1, 2 advokátního tarifu se uplatní i v těch případech, kdy je advokát (ať již zmocněnec nebo obhájce) sice zvolen, ale jeho náklady hradí stát na základě rozhodnutí podle § 151 odst. 3, 6 tr. ř.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze jako soudu pro mládež ze dne 15. 10. 2020, sp. zn. 1 Tmo 22/2020)