(Bez anotace) Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, § 268 odst. 1 tr. zákoníku

25. 1. 2019

Trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku lze spáchat i jednáním spočívajícím v neoprávněném označení výrobku ochrannou známkou zapsanou pro výrobce jiného druhu výrobku, pokud jsou oba druhy výrobků určeny obdobnému okruhu spotřebitelů (například označení elektronických cigaret ochrannou známkou zapsanou pouze pro výrobce tabákových cigaret).

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
28. 7. 2016, sp. zn. 10 To 152/2016)

(Právní věta schválená trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018)