(Bez anotace) Řízení o dovolání, § 265a odst. 1 tr. ř.

26. 2. 2021

Řízení o dovolání, § 265a odst. 1 tr. ř.

Podané dovolání se posuzuje jako celek a takto se posuzuje i jeho přípustnost. Proto je lze odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jen v případě, že není přípustné v celém rozsahu.

(Usnesení Nejvyššího soudu, soudu pro mládež, ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. 8 Tdo 1121/2020)