(Bez anotace) Tlumočník, Právo na spravedlivé soudní řízení, Obhajoba, § 28 odst. 2, 4, § 33 odst. 1 tr. ř.

23. 12. 2020

Tlumočník, Právo na spravedlivé soudní řízení, Obhajoba, § 28 odst. 2, 4, § 33 odst. 1 tr. ř.

Z trestního řádu nevyplývá povinnost překladu celého spisového materiálu vedeného v konkrétní trestní věci týkající se obviněného. Kritériem pro zajištění překladu písemností nad rámec výčtu vymezeného v ustanovení § 28 odst. 2 tr. ř. je pouze hledisko dodržení obecného práva obviněného na spravedlivé soudní řízení, zejména řádného uplatnění práva na obhajobu (§ 28 odst. 4 tr. ř.).

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11. 2019, sp. zn. 11 To 79/2019)