(Bez anotace) Zpronevěra, Zvlášť uložená povinnost hájit zájmy poškozeného, § 206 odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku

26. 2. 2021

Zpronevěra, Zvlášť uložená povinnost hájit zájmy poškozeného, § 206 odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku

I. Za osobu, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného podle § 206 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, lze považovat i pachatele, který zastupoval poškozeného na základě smlouvy, z níž vyplývala zvýšená míra jeho odpovědnosti při ochraně zájmů poškozeného. To platí i v případě, že poškozený nebyl dostatečně informován o skutečném postavení pachatele (např. o tom, zda je advokátem), kterého zmocnil k zastupování.

Důvod dovolání, že výrok chybí nebo je neúplný, Rozsudek, § 265b odst. 1 písm. k), § 120 odst. 1 písm. c) tr. ř.

II. Námitka, že v úvodní části rozsudku nejsou uvedena jména soudců, nemůže naplnit dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř., neboť nejde o součást výroku rozsudku ve smyslu § 120 odst. 1 písm. c) tr. ř., který není jen z tohoto důvodu neúplný.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 5. 2020, sp. zn. 7 Tdo 469/2020)