JUDr. Petr Vojtek lektorem semináře na téma Deliktní právo

Přibližně sedmdesátka posluchačů, především asistentů soudců nebo justičních čekatelů, se v pátek 15. prosince zúčastnila v jednacím sále Nejvyššího soudu právního semináře pod názvem Deliktní právo. Přednášející předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Petr Vojtek s sebou jako hosta přivedl také zástupce Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Ondřeje Gogolína. Oba pak na úvod semináře seznámili přítomné s projektem, na kterém obě instituce aktuálně spolupracují.
Centrum dopravního výzkumu zřídilo ve spolupráci s Nejvyšším soudem novou webovou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění (§ 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 zákona č. 89/2012 Sb.). Již brzy veřejně přístupná aplikace obsahuje rovněž kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu).

Mgr. Petr Tomíček
mluvčí Nejvyššího soudu
15. 12. 2017