Seminář Sousedské právo (spory)

Ve středu 24. ledna 2018 se ve velké jednací síni Nejvyššího soudu konal seminář "Sousedské právo (spory)". Semináře pořádaného ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži se účastnilo více než 80 asistentů soudců a poradců. Seminářem provázel Mgr. David Havlík, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.
Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností
24. 1. 2018