Seminář „Civilní odpovědnost ve zdravotnictví“

Ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu se v  úterý 31. října konal ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži seminář „Civilní odpovědnost ve zdravotnictví“. Lektory semináře, zaměřeného na požadavky na personální zajištění zdravotnických služeb a možný dopad na odpovědnost za poskytování zdravotních služeb, byli MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., vedoucí oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. a vedoucí Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. Semináře se zúčastnilo téměř 70 asistentů a poradců Nejvyššího soudu.
Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností
31. 10. 2017