Seminář "Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání"

Ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu se v pondělí 16. září 2019 konal, ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, seminář pod názvem „Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání“. Semináře se zúčastnila stovka posluchačů, především soudců a asistentů. Seminářem provázel předseda občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeněk Krčmář.


Bc. Monika Němcová
oddělení styku s veřejností
16. 9. 2019