Seminář „Metodika Nejvyššího soudu od A do Z - k výkladu § 2958 o.z.“

Několik desítek posluchačů z řad soudců a státních zástupců se v úterý 4. února 2020 ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu zúčastnilo semináře pod názvem "Metodika Nejvyššího soudu od A do Z - k výkladu § 2958 o. z.“, který byl zaměřen na vývoj judikatury dané problematiky a výklad základních východisek a pojmů, které se týkaly náhrady škody na zdraví. Lektoři, MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy; JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a MUDr. František Vorel, CSc., primář Soudnělékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a znalec v oboru zdravotnictví odvětví soudní lékařství a odvětví stanovení nemateriální újma na zdraví, kteří na semináři přednášeli, upozornili také na nejčastější chyby v práci se znalci. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříží.

Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností
4. 2. 2020