Seminář "Metodika Nejvyššího soudu od A do Z (k výkladu § 2958 o.z.)“

Ve středu 18. dubna 2018 ve velké jednací síni Nejvyššího soudu byl, ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, pořádán seminář s názvem „Metodika Nejvyššího soudu od A do Z (k výkladu § 2958 o.z.)“.

Na 80 účastníků z řad soudců si vyslechlo přednášku MUDr. Mgr. Jolany Těšinové, přednostky Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, JUDr. Petra Vojtka, předsedy senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a MUDr. Františka Vorla, CSc., primáře Soudnělékařského oddělení Nemocnice České Budějovice.

Na semináři byla vyložena základní východiska, pojmy, pohled na znaleckou činnost a vysvětleno, jakým způsobem posudky zadávat a pracovat s nimi. Na konkrétních případech byly vysvětleny položky, ve kterých znalec zkoumá obtíže poškozeného při zapojení do společenského života. Lektoři upozornili na chyby při práci s posudky podle Metodiky a předvedli využití počítačového rozhraní. Účastníci se také zapojili do debaty o sporných otázkách, jako je například výklad některých domén, čímž mohli přispět k upřesnění Metodiky Nejvyššího soudu.


Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností

18. 4. 2018