Seminář „Mezinárodní a unijní vlivy na aplikaci českého trestního práva“

Velkou zasedací místnost Nejvyššího soudu ve středu 4. května 2016 krátce po poledni navštívila více než stovka účastníků semináře zaměřeného na problematiku nadnárodních vlivů na aplikační praxi trestního práva s důrazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Mezi posluchači nechyběli kromě soudců trestního kolegia Nejvyššího soudu také zástupci a představitelé dalších vrcholných soudních institucí, státního zastupitelství nebo kanceláře Veřejného ochránce práv. Mezi jinými předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa a ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová.

Na semináři vystoupili se svým příspěvky doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát působící na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy; Mgr. Lukáš Starý, národní člen v Eurojustu; JUDr. Martin Smolek, Ph. D., LL.M., vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU a JUDr. Vít A. Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Úvodní slovo přednesli předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, Ph.D. Jak předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal hned v úvodu poznamenal, seminář byl původně zamýšlen spíše jako posezení u kulatého stolu, ale množství přihlášených účastníků jej mile překvapilo a celá akce se rozsahem stala téměř konferencí.