Seminář „Náhrada škody a oceňování její výše“

Ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu se v úterý 28. ledna 2020 konal ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži seminář „Náhrada škody a oceňování její výše“. Lektory semináře, zaměřeného na problematiku určování výše odškodnění za spolupráce se soudním znalcem, byli Ing. Pavel Tůma, ekonom, soudní znalec a JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Semináře se zúčastnilo téměř 100 soudců a státních zástupců.

Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností
28. 1. 2020