Seminář „Práva a povinnosti SVJ včetně přechodu závazků převodce jednotky na nabyvatele ve vztahu k SVJ“

Více než 40 posluchačů z řad soudců a asistentů soudců navštívilo v úterý 6. 3. 2018 ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu seminář „Práva a povinnosti SVJ včetně přechodu závazků převodce jednotky na nabyvatele ve vztahu k SVJ“. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži. Lektorem semináře byla JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.
Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností

6. 3. 2018