Seminář „Problematika bytového spoluvlastnictví“

Téměř 40 posluchačů z řad asistentů, poradců a justičních čekatelů se dne 14. 3. 2017 sešlo v zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Seminářem „Problematika bytového spoluvlastnictví“, pořádaným ve spolupráci s Justiční akademií Kroměříž, provázela předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, JUDr. Pavlína Brzobohatá.
Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností

14. 3. 2017