1. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů

Ve dnech 29. a 30. října 2018 se v Kroměříži uskutečnilo 1. rodinněprávní sympozium JA na téma „protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů“. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

1. rodinněprávní sympozium Justiční akademie