2. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby

Ve dnech 1. a 2. dubna 2019 se v Kroměříži uskutečnilo 2. rodinněprávní sympozium JA na téma „Svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby“. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního a Nejvyššího - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

2. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby