3. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Střídavá péče

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2019 se v Kroměříži uskutečnilo 3. rodinněprávní sympozium JA na téma „Střídavá péče“. Rodinněprávní sympozium je odborná platforma, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního a Nejvyššího - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

3. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Střídavá péče