4. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Osvojení

Ve dnech 30. listopadu a 1  prosince 2020 se uskutečnilo 4. rodinněprávní sympozium JA na téma „Osvojení“. Rodinněprávní sympozium je vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního a Nejvyššího - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

4. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Osvojení