5. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Participace dětí v opatrovnickém soudním řízení

Ve dnech 24. a 25. června 2021 se uskutečnilo 5. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma participace dětí v opatrovnickém soudním řízení. Rodinněprávní sympozium je vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat – napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Nejvyššího a Ústavního – o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům na moderní opatrovnickou justici.

5. rodinněprávní sympozium Justiční akademie